پروژه های سپهر پروژه سپاهان

پروژه نصب، تست، پیش راه اندازی، راه اندازی برق و ابزار دقیق مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های MCC اتوماسیون PLC SIEMENS-ABB کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های LV اتوماسیون PLC SIEMENS کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های DRIVE 315KW-350KW کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های ABB 4000A POWERCENTER کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، تامین، ساخت و مونتاژ تابلو های بیلت 2 فولاد خوزستان

ژانویه 23, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی و ساخت تابلو های PLC شرکت تصفیه آب آبسازان

آگوست 27, 2022/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی و ساخت تابلو های PLC SIEMENS 1200 آبفای اصفهان

آگوست 18, 2022/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت و برنامه نویسی بستر های 1 و 2 فولاد اصفهان

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت و برنامه نویسی اتاق برق تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلوهای روشنایی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های رله ای نیروگاه برق ذوب آهن

آگوست 18, 2022/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های توزیع و اتوماسیون SIEMENS پمپ خانه های آتش نشانی فولاد مبارکه اصفهان

دسامبر 11, 2021/توسط کاربر گرامی

پروژه ساخت تابلو های پاورسنتر و اتوماسیون مربوط به پساب فولادشهر، شرکت مبنا صنعت اسپادانا

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS نورد 650 ذوب آهن

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS کوره بلند 3 ذوب آهن

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS کارگاه اسید ذوب آهن

اکتبر 4, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS زیرزمین روغن ذوب آهن

اکتبر 4, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS تصفیه خانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

می 23, 2022/توسط کاربر نویسنده

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS پمپ خانه دانیلی ذوب آهن

جولای 25, 2022/توسط کاربر نویسنده

پروژه دولومیت و منیزیم سفید دشت PLC

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه تجهیز پست پاساژ خط 20KW و راه اندازی فیدر 6 دانشگاه صنعتی اصفهان

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه ارتقا اتوماسیون صنعتی دستگاه غبارگیر کوره قوس صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini

پروژه ارتقا اتوماسیون صنعتی برج خنک کن آلیاژی مخصوص صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

ژانویه 18, 2023/توسط Aref Hosseini