پروژه های سپهر پروژه سپاهان

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های MCC اتوماسیون PLC SIEMENS-ABB کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های LV اتوماسیون PLC SIEMENS کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های DRIVE 315KW-350KW کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های ABB 4000A POWERCENTER کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی و ساخت تابلو های PLC شرکت تصفیه آب آبسازان

آگوست 27, 2022/توسط Aref Hosseini

پروژه طراحی و ساخت تابلو های PLC SIEMENS 1200 آبفای اصفهان

آگوست 18, 2022/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های رله ای نیروگاه برق ذوب آهن

آگوست 18, 2022/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های توزیع و اتوماسیون SIEMENS پمپ خانه های آتش نشانی فولاد مبارکه اصفهان

دسامبر 11, 2021/توسط کاربر گرامی

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS نورد 650 ذوب آهن

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS کوره بلند 3 ذوب آهن

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS کارگاه اسید ذوب آهن

اکتبر 4, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS زیرزمین روغن ذوب آهن

اکتبر 4, 2021/توسط Aref Hosseini

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS تصفیه خانه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

می 23, 2022/توسط کاربر نویسنده

پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS پمپ خانه دانیلی ذوب آهن

جولای 25, 2022/توسط کاربر نویسنده

پروژه دولومیت و منیزیم سفید دشت PLC

اکتبر 3, 2021/توسط Aref Hosseini