لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت سپهر پروژه سپاهان

پروژه های در دست اقدام

 • پروژه تجهیز پست پاساژ و راه اندازی فیدر 6 دانشگاه صنعتی اصفهان
 • پروژه نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی برق و ابزار دقیق مخازن سبز عسلویه
 • پروژه ارتقا اتوماسیون صنعتی دستگاه غبارگیر کوره قوس صنعت فولاد آلیاژی اصفهان
 • پروژه ارتقا اتوماسیون صنعتی برج خنک کن آلیاژی مخصوص صنعت فولاد آلیاژی اصفهان
 • پروژه طراحی، ساخت، راه اندازی و برنامه نویسی و اجرای اتوماسیون و ابزار دقیق طرح قائم 2 ذوب آهن اصفهان

پروژه های انجام شده

 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS کوره بلند 3 ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS زیرزمین روغنی ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS نورد 650 ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS بستر بندی نورد 300 ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS اسید ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های پاور سنتر SIEMENS SWITCHGEAR 4000A پمپ خانه دانیلی ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های توزیع به صورت کشویی نورد 650 ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های ABB DRIVE 200KW رو گانگ نورد 650 ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های رله ای نیروگاه برق ذوب آهن اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های برق و کنترل PLC SIEMENS شرکت ایران خودرو واحد موتور TU5
 • پروژه ساخت تابلو های ABB SOFTSTARTER 200KW کارگاه کک سازی
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS خردکن مجتمع کشت و صنعت امام خمینی (ره)
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS واحد بلیت 2 فولاد خوزستان
 • پروژه ساخت تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS تصفیه خانه RO2 فولاد مبارکه اصفهان
 • پروژه ساخت تابلو های توزیع و اتوماسیون SIEMENS پمپ خانه های آتش نشانی فولاد مبارکه اصفهان
 • پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های اتوماسیون PLC SIEMENS کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت
 • پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های توزیع MCC ABB-SIEMENS کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت
 • پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های ABB 4000A POWERCENTER کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت
 • پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های ABB DRIVE 315 KW کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت
 • پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی تابلو های ABB SWITCHGEAR ABB 20KV-630A کارخانه دولومیت و منیزیم سفید دشت
 • پروژه طراحی و ساخت تابلو های SIEMENS 4000A POWERCENTER پساب ذوب آهن اصفهان
 • پروژه طراحی و ساخت تابلو های PLC SIEMENS پساب ذوب آهن اصفهان
 • پروژه تعویض ترانس نول ساز ساختمان شهید خرازی مجتمع فولاد مبارکه سپاهان
 • پروژه طراحی و ساخت تابلو های اتوماسیون و توزیع SIEMENS برج خنک کننده فولاد آلیاژی اصفهان
 • پروژه طراحی و ساخت تابلو های DRIVE آبفای اصفهان
 • پروژه طراحی و ساخت تابلو های DRIVE 315KW آبفای زاهدان