تماس با سپهر پروژه سپاهان

 • دفتراصفهان:

  خيابان چهارباغ خواجو، ابتداي خيابان عافيت، جنب خيريه امام محمد باقر،ساختمان 249  طبقه سوم

 • فکس:

  32247922 031

 • دفتر عسلويه:

  سايت چهار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجموعه كارگاه هاي برون سازماني، واحدهاي 24 ،25 و 28

 • شماره تماس هاي دفتر عسلويه:

 • مجموعه کارگاهی اصفهان :

  دولت آباد، خیابان بهارستان 46، انتهای بن بست پیروزی، مجموعه کارگاهی شرکت سپهر پروژه سپاهان

 • شماره تماس مجموعه کارگاهی

  09133057826

به ما ایمیل بفرستید