برق فشار ضعیف

بی متال
تایمر
تجهیزات محافظ ، سوییچینگ و نظارت بر دستگاه زیمنس
رله ترمیستور زیمنس
رله حفاظتی زیمنس
سافت استارتر زیمنس
کلید اتوماتیک زیمنس
کلید حرارتی زیمنس
کلید فیوز زیمنس
کلید مینیاتوری زیمنس
کلید هوایی زیمنس
کنتاکتور
کنتاکتور زیمنس
کنترل فاز زیمنس
Scroll to Top